Transient Response ของไมโครโฟนเกิดจากอะไร และมีผลต่อไมโครโฟนอย่างไร

Transient นั้น มีความหมายตรง ๆ คือการเพิ่มขึ้นของแอมปลิจูดหรือความดังชั่วขณะในคลื่นเสียงหรือสัญญาณเสียง ซึ่ง Transientนั้น มักจะเกิดตรงจุดเริ่มต้นของคลื่นเสียง คราวนี้เมื่อคลื่นเสียงเดินทางผ่านตัวกลางไปถึง Diaphragm ของไมโครโฟน Transient จะทำให้เกิดการเปลี่ยนความดันที่ Diaphragm ทำให้ขยับเข้าออกเกิดเป็นปรากฏการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Eletromagnetic Induction) กลายเป็นเป็นคลื่นไฟฟ้า เพื่อส่งไปยังกระบวนการขยายสัญญาณอื่น ๆ ต่อไป

ส่วนค่า Transient Response ของไมโครโฟนนั่น ก็คือค่าของความรวดเร็วในการตอบสนองต่อคลื่นเสียงของไมโครโฟนแต่ละประเภท ซึ่งไมโครโฟนแต่ละชนิดจะเกิดการตอบสนองต่อแรงดันหรือ Transient Response ที่รวดเร็วแตกต่างกันตามลักษณะทางกายภาพของ Diaphragm เช่น ไมโครโฟน Condencer ที่จะมีลักษณะของ Diaphragm ที่บอบบาง กว่า Diaphragm ของไมโครโฟนแบบ Dynamic นั่นเอง

โดยการตอบสนองต่อ Transient Response นี้ จะมีผลต่อคุณสมบัติของไมโครโฟนโดยตรงยกตัวอย่าง เช่น ไมโครโฟนที่มี Diaphragm ที่บอบบางจะมีค่า Transient Response ที่สูง ซึ่งข้อดีก็คือทำให้เก็บรายละเอียดของเสียงได้ดี ให้ความรู้สึกสว่างสดใส แต่เสียงก็อาจจะมีมวลหรือความหนาของเสียงที่น้อย ในทางตรงกันข้าม ไมโครโฟนที่ Diaphragm ที่หนากว่า จะมีค่า Transient Response ที่น้อย จึงทำให้เสียงของไมโครโฟนมีมวลหรือความหนาที่มากขึ้นแต่อาจฟังดูทื่อกว่าและมีเสียงย่าน Hi ไม่สว่างสดใสเท่ากับ Diaphragmแบบบาง

และทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาที่ทำให้เรารู้สึกว่า เวลาใช้ไมโครโฟนแบบไดนามิก จะมีรู้สึกว่ามันเสียงที่หนา มีมวลแต่ก็รู้สึกไม่สว่างสดใสเท่ากับเวลาที่ใช้ไมโครโฟนแบบ Condencer นั่นก็เพราะไมโครโฟนทั้งสองประเภทมีที่มีขนาดของ Diaphragm ที่ต่างกัน จึงมีค่า Transient Responseที่ต่างกันยังงัยล่ะครับ ไว้พบกันบทความต่อไปนะครับ