เวทีสำเร็จรูป Quikstage Pro สูง 83 cm

เวทีสำเร็จรูป QUIKSTAGE Pro ความสูง 83 cm เป็นขนาดที่เหมาะสำหรับห้องประชุมขนาดกลาง ทำเป็นเวทีจัดงานเลี้ยงสำหรับแขก 30 – 200 คน เวทีสำเร็จรูปความสูง 80 cm จะถูกใช้ในหอประชุม ห้างสรรพสินค้า พื้นที่โล่ง และมักใช้ร่วมกับ บันได QUIKSTEP Pro 3 ขั้น และ 4 ขั้น เพื่อให้สะดวกและปลอดภัยในการเดินขึ้นเวที