เวทีสำเร็จรูป Quikstage Pro สูง 63 cm

เวทีสำเร็จรูป QUIKSTAGE Pro ความสูง 63 cm เป็นขนาดที่เหมาะสำหรับห้องประชุมขนาดเล็ก ถึง ขนาดกลาง ทำเป็นเวทีจัดงานเลี้ยงสำหรับแขก 30 – 100 คน เวทีสำเร็จรูปความสูง 63 cm จะถูกใช้ในหอประชุม ห้างสรรพสินค้า พื้นที่โล่ง และมักใช้ร่วมกับ บันได QUIKSTEP Pro 2 ขั้น และ 3 ขั้น เพื่อให้สะดวกและปลอดภัยในการเดินขึ้นเวที