D.I. BOX คืออะไร

D.I. box ย่อมาจากคำเต็มว่า Direct Injection Box หรือบางคนอาจเรียกว่า direct box ซึ่งก็คือ ความหมายเดียวกัน เป็นอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งที่จัดเป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้งานในการทำงานระบบเสียง หน้าที่ของมันคือแปลงสัญญาณ Unbalance ที่เป็น Hi Z (high Impedance) ไปเป็น Balance ที่เป็น Low Z (Low Impedance) ซึ่งบทความนี้จะเริ่มอธิบายกันตั้งแต่เรื่องของค่า Impedance กันเลย เริ่มเลยนะครับ


ค่า Impedance(z) คือค่าความต้านทานทางไฟฟ้า มีหน่วยเป็นโอห์ม โดยปกติในวงจรอีเลคทรอนิคส์จะมีทั้ง  Hi Z (high Impedance) และ Low Z (Low Impedance)

เครื่องดนตรี มักจะถูกออกแบบให้เป็นแบบ Hi Z (high Impedance) แบบ Unbalance

แต่ Mixer จะทำงานกับ Input ที่เป็น Low Z (Low Impedance) เป็นแบบ Balance

D.I. Box จึงได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อด้วยการแปลงสัญญาณจากแปลงสัญญาณ High Impedance , Line แบบ Unbalance (เช่น electric guitar, electric bass, preamp, pedalboard, drum machine, groovebox, keyboard,และ audio source อื่นๆ) ไปเป็น > Low Impedance Mic level เพื่อให้เกิดการ Matching Impedance ของอุปกรณ์ส่งสัญญาณ และช่องสัญญาณ Input บนMixer

ส่วนประกอบและวิธีใช้งาน D.I BOX

– Input คือช่องสำหรับเสียบสายสัญญาณจากเครื่องดนตรีของเราเข้าไป
– Output ใช้สำหรับต่อสายสัญญาณ XLR ไปที่ Input ของ Mixer
– PAD มีไว้เพื่อลดทอนสัญญาณให้เบาลง ในกรณีสัญญาณเสียงจากเครื่องดนตรีแรงเกินไป
– Ground Lift จะมีใช้แก้ไขปัญหาในกรณีที่ระบบเสียงของเราอาจจะมี Ground loop เกิดขึ้น เราก็สามารถที่จะกด Ground Lift เพื่อตัดการเชื่อมต่อ ground ของ D.I. Box กับ Mixer ได้ Thru ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการส่งสัญญาณเดียวกันกับที่ส่งเข้ากล่อง D.I. ไปยังที่อื่น เช่น ในกรณีที่เราอยากได้สัญญาณจากเครื่องดนตรีโดยตรงที่ไม่ได้ผ่านการปรับแต่งใดๆ เข้า Mixer แล้วค่อยต่อจาก Thru ไปเข้าตู้แอมป์เพื่อปรับแต่งเสียงแยกต่างหาก

D.I Box มีอยู่สองชนิด คือ

  1. Passive D.I. การใช้งานเหมาะกับ output ที่มีสัญญาณมาแรงๆใช้หลักการทำงานโดยการใช้หม้อแปลง Transformer เป็นตัวแปลงสัญญาณจาก High impedance แบบ Unbalance ให้เป็น Low impedance แบบ Balance Passive D.I. Box นั้นจะทำงานได้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องทำการต่อ Power คุณภาพของเสียงก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบ การเลือกใช้คุณภาพของหม้อแปลงในการผลิต ของผู้ผลิตโดยธรรมชาติของหม้อแปลง Transformer แล้วจะมี Bandwidth ของสัญญาณที่ไม่กว้างมาก ความถี่บางช่วงเช่น ความถี่ต่ำมากๆ และความถี่ที่สูงมากๆอาจหายไป จึงไม่เหมาะกับเครื่องดนตรีที่มีช่วงความถี่หลักอยู่ปลาย ๆ อย่างเช่นเบส เป็นต้น
  2. Active D.I. จะใช้หลักการทำงานของวงจรอิเลคทรอนิกส์ในการแปลงสัญญาณ จำเป็นต้องใช้ไฟ DC ขนาด 9 – 48V+ เพื่อไปเลี้ยงวงจรในขณะใช้งาน โดยต้องใส่ battery ข้างในหรือใช้ไฟเลี้ยงจากข้างนอกเช่น จาก mixer หรือ pre-amp ที่มีไฟ phantom 48 volt เมื่อเปรียบเทียบกับ Passive แล้ว Active D.l.จะให้สัญญาณ output ที่แรงกว่า จึงเหมาะที่จะใช้กับเครื่องดนตรีจำพวก Passive guitar, Passive bass, กีตาร์ไฟฟ้า และ กีตาร์โปร่งไฟฟ้า เป็นต้น

อ่านถึงตรงนี้ เชื่อว่าทุกท่านคงเห็นความสำคัญของการมี D.I Box ติดตัวกันแล้ว ขอฝากแนวคิดเรื่องการเลือกซื้อ D.I Box สักนิด เราลงทุนกับอุปกรณ์ดนตรีราคาแสนแพง คงไม่มีประโยชน์ถ้าหากเครื่องดนตรีที่เรารัก ถูกลดทอนคุณภาพเสียงจาก D.I Box ที่คุณภาพไม่ดี ดังนั้นอุปกรณ์ดีๆก็ควรต้องคู่กับ D.I Box ที่มีคุณภาพดีๆเช่นกันครับ