ฟังก์ชั่นต่างๆใน D.I. box ปุ่มไหน ทำอะไรได้บ้าง

หลายๆท่านที่ทำงานเกี่ยวกับระบบเสียงคงจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วสำหรับ D.I. box หรือ direct box อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับแปลงระดับสัญญาณจาก unbalanced ให้มาเป็นสัญญาณแบบ balanced เพิ่อให้ผู้ใช้งานสามารถต่อเครื่องดนตรีต่าง ๆ เข้าโดยตรงกับอุปกรณ์ Pro Audio ต่างๆ ถือเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่มีความสำคัญและจำเป็นมากๆ D.I Box ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในระบบเสียงต่างๆ ตั้งแต่ระบบเสียงสตูดิโอขนาดเล็ก ไปจนถึงงานระบบเสียงคอนเสิร์ตขนาดใหญ่ บทความนี้เบาๆสมองอีกแล้ว แอดจะมาอธิบายถึงการทำงานของปุ่มฟังก์ชั่นต่างๆ ใน D.I. box สำหรับท่านที่คุ้นเคยอยู่แล้วก็ถือซะว่าทวนด้วยกันไป แต่สำหรับมือใหม่นี่ถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานที่ควรต้องจำและนำไปใช้งานครับ

ไฟแสดงสถานะการทำงาน 48V

เป็นฟังก์ชั่นที่จะมีมาใน D.I. boxเฉพาะรุ่นที่เป็นแบบ Active เป็นไฟ LED ที่จะโชว์เพื่อแสดงสถานะการทำงานเมื่อเราเปิดทำงาน Phantom power จากมิกเซอร์ หรือสำหรับบางรุ่นที่ทำงานด้วยถ่าน 9v ไฟจะติดเมื่อผู้ใช้เลือกสวิทซ์ทำงาน เราสามารถรีเช็คว่า D.I. box พร้อมทำงานหรือยังจากการสังเกตุที่ฟังก์ชั่นนี้ได้

Earth/Ground หรือ Ground/Lift

เป็นสวิทช์ที่ออกแบบมาเพื่อลดอาการจี่ฮัมที่เกิดขึ้นจากอาการ ground loop เราสามารถใช้งานสวิทซ์นี้เพื่อแยกกราวด์ออกจากกันได้ เมื่อในระบบเกิดปัญหาดังกล่าว จะช่วยให้เสียงจี่ฮัมหายไป ข้อควรจำคือเราจะใช้งานปุ่มนี้เฉพาะเมื่อเกิดปัญหาเท่านั้น

PAD หรือสวิทช์ลดทอนสัญญาณ

เราอาจจะเคยเห็นปุ่มนี้ในมิกเซอร์บ้างแล้ว ลักษณะการทำงานแบบเดียวกัน คือเป็นปุ่มหรือสวิทช์สำหรับลดทอนความแรงของสัญญาณ ตามค่าที่กำหนดมาจากโรงงาน อาจจะลดลง 20 dB หรือบางแบรนด์อาจจะลด

ได้มากถึง 30dB เราจะใช้งานสวิทซ์นี้เมื่อสัญญาณแรงเกินไปจนทำให้สัญญาณที่ไปที่ มิกเซอร์ เกิดอาการคลิป หรือเราอาจะต้องการเพิ่มเกนเพื่อต้องการคาแรคเตอร์จากเครื่องดนตรี ก็สามารถใช้สวิทซ์นี้ลดทอนสัญญาณลง เพื่อให้สามารถเพิ่มเกนได้

ช่องต่อแยกสัญญาณ LINKหรือ THRU

อันนี้ในบางแบรนด์อาจจะใช้คำว่า LINK บางแบรนด์จะใช้คำว่า THRU มันคือช่องเดียวกัน เป็นช่องต่อแยกสัญญาณแบบ unbalanced ซึ่งเราจะใช้ LINK หรือ THRU เมื่อต้องการแยกสัญญาณเพิ่มเพื่อใช้งานอย่างอื่น เช่น ต่อกีตาร์เบสเข้า D.I.box แล้วส่งต่อสัญญาณเ ไปเข้ายังหน้าตู้แอมป์ เพื่อให้สามารถเพิ่มลดความดังที่หน้าตู้ใช้เป็นมอนิเตอร์ส่วนตัวโดยไม่กระทบต่อสัญญาณที่ส่งไปที่มิกเซอร์ เป็นต้น

ฟังก์ชั่นต่างๆทั้งหมดนี้จัดเป็นฟังก์พื้นฐานที่มักมีมาใน D.I Box ที่นักออกแบบคิดมาเพื่อให้เราได้ใช้ในการแก้ปัญหา ดังนั้นผู้ใช้งานเองก็ควรทำความเข้าใจและนำไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ พบกันบทความหน้าครับ